Antti Luopa

RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT JA TYÖPOHJAT

L1 LUONNOS  
• asiakkaan lähtötietojen mukaan laadittu • asemapiirustus 1:500
• pohjapiirustukset 1:200
• leikkaus 1:200
• julkisivut 1:200
 
   
L2 LUONNOS  
• tarjouspiirustukset
• luonnosten teko hyväksyttyjen L1 luonnosten mukaan
• 3D mallinnuksia
• asemapiirustus 1:500
• pohjapiirustukset 1:200
• leikkaukset 1:200
• julkisivut 1:200
   
T1 LUPAKUVAT JA LUPAMENETTELY  
• pääsuunnittelijana toiminen
• lupa-aineiston kokoaminen (lomakkeiden täyttö)
• viranomaisneuvottelut
• rakennuslupapiirustukset hyväksyttyjen L2 luonnosten mukaan
• asemapiirustus (kerrosalalaskelma) 1:500
• pohjapiirustukset ((hormipiirustus) 1:100
• leikkaukset (rakennetyypit) 1:100
• julkisivut (värimallit) 1:100
• pintavesisuunnitelma 1:200
• ympäristöselvitys (valokuvat)
• aitapiirustus 1:50/1:20
   
T2 TYÖPOHJAPIIRUSTUKSET  
• mitoitetut pohjapiirustukset 1:50, ikkunoiden ja ovien koot piirustuksissa.  
   
HINTA-ARVIO n. 27,50 - 30,00 € / m2,- (sis. alv 24%)
   
Kopiokustannukset maksaa tilaaja. Suunnitteluasiakirjojen (kartta-aineisto, asemakaavamääräykset), energiaselvityksen, naapurien kuulemisen hankinnan ja mahdollisen äänieristysselvityksen hoitaa tilaaja. Asemapiirustus laaditaan kunnan toimittamalle dwg-pohjalle (50-80 €), jonka maksaa tilaaja.

Tarjous sisältää asiakirjojen toimittamisen erikoissuunnittelijoille sähköisessä muodossa.
Tarjous sisältää suunnittelun valvontakäyntejä pääkaupunkiseudulla 3kpl. Muut käynnit 70 €/kerta.

Viranomaisten vaatimat muutokset asiakirjoihin lupakäsittelyvaiheessa veloituksetta.
Rakennusluvan jälkeiset muutokset 70 €/h.

TARJOUS SISÄLTÄÄ PÄÄSUUNNITTELIJANA TOIMIMISEN

Pääsuunnittelijan toimenkuvana on huolehtia siitä että arkkitehti-, rakenne-, LVIS- ja muutkin erityissuunnitelmat sopivat keskenään yhteen eli suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelijan vastuulla on koordinoida työnaikaiset muutokset ja jatkuva yhteydenpito rakennuttajan kanssa työn edistyessä. Kaikki mahdolliset työnaikaisetkin muutokset täytyy päivittää suunnitelmiin.


LÄHETÄ TARJOUSPYYNTÖ »
 

 

Antti Luopa, arkkitehti SAFA
antti.luopa@arkluopa.com
0400 615 125
www.arkluopa.com
© Antti Luopa. All rights reserved. NettiTieto Oy